Okulista

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pecold

Studia wyższe

1953-1960-Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1960-Dyplom lekarza medycyny

Znajomość języków obcych

Język Francuski, Niemiecki, Rosyjski

Staże zagraniczne

2 lata w Uniwersyteckich Klinikach Okulistycznych w Lyonie i Paryżu (Francja).
2 lata w Uniwersyteckich Klinikach Okulistycznych w Tybindze i Moguncji (Niemcy)

Doświadczenie zawodowe

  Specjalista chorób oczu
  Lekarz anestezjolog
  1961-1988 – asystent, adiunkt Kliniki Okulistycznej A.M. w Poznaniu.
  1988-2005- Kierownik Katedry i Kliniki A.M. w Poznaniu
  2005 – nadal – Kierownik Prywatnego Specjalistycznego Gabinetu Okulistycznego w Poznaniu ul. Za Groblą 3/4
  Z-ca Dyrektora Polikliniki Chirurgii Plastycznej i Okulistyki NZOZ w Kobylnikach, ul Tęczowa 3
  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
  Konsultant Krajowy ds. Okulistyki
  Konsultant Wojewódzki ds. Okulistyki

  Publikacje

   Liczne publikacje w czasopismach okulistycznych, rozdziały w książkach, referaty na zjazdach krajowych i międzynarodowych.

   Obecne zainteresowania zawodowe

   Diagnostyka i leczenie chorób oczu u dzieci i dorosłych — szczególnie choroby siatkówki i jaskra.
   Diagnostyka: angiografia fluoresceinowa (A-F), optyczna koherentna tomografia (OCT).
   Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych zaćmy, przeciwjaskrowych, zeza i powiek.
   Leczenie: jaskry, zezów u dzieci i dorosłych, zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem (AMD), laseroterapia siatkówki, jaskry i zaćmy wtórnej.

   Przynależność do towarzystw naukowych

   Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
   Członek honorowy Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego.
   Członek Francuskiego Towarzystwa Okulistycznego.

   Kobylniki koło Poznania

   Poliklinika Kobylniki

   Gabinety okulistyczne w Poznaniu

   Rejestracja w Pn i Śr: +48 612 232 007
   Rejestracja w pozostałe dni: 667 088 070

   Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki NZOZ

   ul. Tęczowa 3, 62-090 Kobylniki

   Gabinety okulistyczne w Poznaniu

   ul. Za Groblą 3/4, 61-860 Poznań

   Jaskra Poznań

   Zaćma Poznań

   Okulista Poznań

   Okulista Dziecięcy Poznań

   Klinika Okulistyczna Poznań