Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) i inne choroby siatkówki.

Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki NZOZ mieści się w Kobylnikach koło Poznania. Istniejemy od 1999 roku i zajmujemy się m.in leczeniem chorób siatkówki. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Diagnoza

Badania

Opieka

Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki NZOZ w Kobylnikach koło Poznania

Choroby Siatkówki Poznań

 

 

Leczenie chorób siatkówki Poznań

AMD

W Poliklinice Chirurgii Plastycznej i Okulistyki w Kobylnikach proponujemy Pacjentom leczenie preparatem Eylea, Lucentis, Avastin, Ozurdex i Triamcinolon.

W obrzęku terbielowatym plamki w przebiegu retinopatii cukrzycowej w zakrzepach naczyń siatkówki, podajemy iniekcje doszklistkowe z preparatów Eyleya, Avastin, Ozurdex i Triamcinolon.

Iniekcje doszkilistowe wykonujemy prywatnie.

AMD choroba

Czym jest AMD

AMD – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem to choroba plamki – części siatkówki odpowiedzialnej za widzenie centralne, występuje po 50 roku życia.

AMD


Prowadzi do pogorszenia widzenia , a z czasem do całkowitej centralnej jego utraty , utrudniając , a czasem uniemożliwiając wykonywanie codziennych czynności , takich jak : czytanie , oglądanie telewizji , prowadzenie samochodu itp.

AMD Poznań

Zmiany występują często obustronnie ale stopień zaawansowania może być różny. AMD występuje w dwóch postaciach : suchej i wysiękowej. Postać sucha objawia się stopniowym pogarszaniem widzenia centralnego o małym lub średnim nasileniu przez okres kilku miesięcy. Wysiękowe AMD występuje jedynie w 10-20% wszystkich przypadków AMD, ma zdecydowanie bardziej agresywny przebieg – powoduje czasem nagłą, ciężką utratę widzenia centralnego. Początek choroby w każdej postaci może objawiać się krzywieniem linii obrazów ( sprawdzane testem Amslera ).

Leczenie AMD Poznań

AMD stanowi główną przyczynę pogorszenia ostrości wzroku u osób po 50 -tym roku życia w krajach wysokorozwiniętych. Wzrost liczby chorych na AMD sprawia , że intensywnie poszukuje się nowych sposobów leczenia wysiękowych postaci tego schorzenia.

Zwyrodnienie plamki

Obecnie dostępnych jest kilka metod leczenia AMD , które spowalniają postęp choroby i zapobiegają dalszej utracie widzenia. Nowe metody leczenia polegają na hamowaniu wzrostu naczyń patologicznych poprzez działania przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF). Osiągamy to poprzez podawanie leku do gałki ocznej.

Kobylniki koło Poznania

Poliklinika Kobylniki

Gabinety okulistyczne w Poznaniu

Rejestracja w Pn i Śr: +48 612 232 007
Rejestracja w pozostałe dni: 667 088 070

Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki NZOZ

ul. Tęczowa 3, 62-090 Kobylniki

Gabinety okulistyczne w Poznaniu

ul. Za Groblą 3/4, 61-860 Poznań

Jaskra Poznań

Zaćma Poznań

Okulista Poznań

Okulista Dziecięcy Poznań

Klinika Okulistyczna Poznań